poniedziałek, 20 lutego 2017

Express Scribe – transkrypcja nagranych tekstów

Narzędzie: Express Scribe
Kategoria: multimedia
Temat: przepisywanie tekstów z nagrań
Poziom trudności: 1/3
Wielkość dokumentu: ok. 5800 znaków, 8 ilustracji

Niekiedy pojawia się konieczność nagrania na taśmę rozmów czy spotkań w gronie kilku osób, a do takich mogą też należeć spotkania w gronie członków zarządów, komisji rewizyjnych czy sądów koleżeńskich, rozmaitych grup eksperckich, rad itd. Dzisiaj posługujemy się w tym celu zwykle niedrogimi już elektronicznymi dyktafonami, na których można zmieścić dziesiątki godzin nagrań.

Na fotografii widnieje dyktafon, który łączę z komputerem za pomocą kabelka USB, co pozwala mi łatwo przenieść nagranie do komputera. Dyktafony nagrywają zwykle w formatach Wav i MP3.

clip_image002

Rysunek 1 - Dyktafon z kablem do podłączenia do gniazda USB w komputerze

Transkrypcję możemy wykonać z pomocą specjalistycznego programu Express Scribe, firmy NCH Software, dostępnego pod adresem http://www.nch.com.au/scribe/index.html, link Get Express Scribe Free. Wersja bezpłatna (do systemów operacyjnych Windows i Mac OS X) ma nieco okrojone możliwości techniczne, ale w zupełności wystarczające do wykonania podstawowej pracy. Jest przeznaczona do użytku domowego, niekomercyjnego, zatem możemy tą licencją objąć potrzeby organizacji pozarządowej. Na podanej wyżej stronie internetowej możesz porównać cechy Express Scribe Free i Express Scribe Pro.

clip_image004

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu możemy wczytać do niego nagranie, korzystając z polecenia File – Load Dictation File i wyszukując plik dźwiękowy, który chcemy nagrać.

clip_image006

Rysunek 2 - Wczytanie pliku dźwiękowego za pomocą okna ładowania

Ja sam kopiuję plik dźwiękowy na pulpit w systemie Windows, a następnie przeciągam plik na otwarty interfejs Express Scribe. Od tego momentu plik ten widnieje już na liście wczytanych plików dźwiękowych, nawet gdy zamkniesz program.

clip_image008

Rysunek 3 - Wczytanie pliku dźwiękowego za pomocą techniki przeciągania pliku na interfejs Express Scribe

Posługując się programem Express Scribe, możesz korzystać zarówno z pola na notatki w samym programie Scribe, jak i z zewnętrznej aplikacji, jak Word czy Dokumenty Google. W tym drugim przypadku z pewnymi drobnymi ograniczeniami.

Przyjrzyjmy się technice pracy w samym Express Scribe, robiąc też uwagi do pracy w zewnętrznych edytorach.

Możesz spisywać treść, wpisując ją do okna notatek. Po zaznaczeniu pliku na liście wpisujesz ją do odpowiadającego mu okna notatek.

clip_image010

Rysunek 4 - Plik dźwiękowy i odpowiadające mu okno notatek

Dla wygody sterujemy plikiem skrótami klawiaturowymi, gdyż sięganie nieustannie po mysz byłoby zbyt uciążliwe.

clip_image012

Rysunek 5 - Lista klawiszy i skrótów klawiaturowych do sterowania programem

A zatem:

Klawisz F9 uruchamia (wznawia) odtwarzanie pliku z normalną prędkością, od miejsca, w którym nagranie jest zatrzymane.

Klawisz F4 zatrzymuje nagranie. Co interesujące, cofa przy tym punkt zatrzymania o jakieś dwie sekundy, aby w chwili wznowienia łatwiej było zrozumieć kontynuację.

Te dwa klawisze będziesz zapewne najczęściej wykorzystywać w swojej pracy.

Klawisz F3 przyspiesza odtwarzanie, mniej więcej dwukrotnie. Przydaje się, jeśli chcemy dojechać do jakiegoś miejsca, ale słuchając treści (dwukrotnie szybsze odtwarzanie nie zaburza zbytnio rozumienia).

Klawisz F10 przywraca odtwarzanie z normalną prędkością. Musisz go użyć po okresie odtwarzania ze zmienioną prędkością.

Klawisz F11 spowalnia odtwarzanie dwukrotnie i może się przydać osobom, które piszą dość szybko i chcą dotrzymać kroku nagraniu. Jakość głosu spowolnionego nagrania nie jest najlepsza, ale można spróbować.

Klawisz F7 cofa nagranie z kilkukrotnie większą szybkością niż normalna. Możesz kontrolować czas, obserwując licznik w interfejsie – klawisz musi być wciśnięty.

Klawisz F8 przewija nagranie do przodu z kilkukrotnie większą szybkością niż normalna. Możesz kontrolować czas, obserwując licznik w interfejsie – klawisz musi być wciśnięty.

Naturalnie możesz także przeskoczyć do innego miejsca nagrania, wskazując je po prostu myszą na pasku nagrania.

clip_image014

Rysunek 6 - Licznik czasu nagrania – tutaj 0 godzin, 15 minut, 21,6 sekundy

Skrót klawiaturowy Ctrl+Home powoduje skok na początek nagrania, ale tylko w interfejsie Express Scribe. W Wordzie czy Dokumentach Google nie działa w ten sposób.

Skrót klawiaturowy Ctrl+End powoduje skok na koniec nagrania, ale tylko w interfejsie Express Scribe. W Wordzie czy Dokumentach Google nie działa w ten sposób.

Skrót klawiaturowy Ctrl+J wywołuje okienko skoku do wpisanego ręcznie momentu (podajemy czas w formacie godzina:minuta:sekunda), ale tylko w interfejsie Express Scribe. W Wordzie czy Dokumentach Google nie działa w ten sposób.

clip_image016

Rysunek 7 - Skok do wybranego momentu czasowego nagrania

Skrót klawiaturowy Ctrl+B powoduje wstawienie zakładki (bookmark), ale tylko w interfejsie Express Scribe – w Wordzie tworzy naturalnie pogrubienie. Zakładki można wstawiać w kluczowych miejscach nagrania, np. w miejscach, gdzie pojawiają się kolejny punkty agendy. Można się między nimi przemieszczać klikając zakładki w oknie zakładek (Ctrl+Shift+B), ale można też kolejno, korzystając ze skrótów klawiaturowych Ctrl+-> lub Ctrl+<-. Zakładki możesz dla wygody opisać w polu Description.

clip_image018

Rysunek 8 - Lista zakładek wstawionych do pliku dźwiękowego

Okno na notatki mieści dziesiątki (lub więcej) kilobajtów tekstu, zatem można w nim zapisać wiele godzin nagrania. Tekst jest zapisywany automatycznie i nie tracimy go w chwili zamknięcia programu. Możesz w dowolnej chwili zapisać notatki do pliku tekstowego, korzystając z polecenia File – Export Notes. Możesz także po prostu wykopiować przez schowek i wstawić do jakiegoś edytora, aby dokonać formatowania.

Program ma wiele rozmaitych narzędzi i opcji, ale tutaj ograniczamy się do podstawowych czynności, które pozwolą obsłużyć plik dźwiękowy.

piątek, 23 grudnia 2016

Word – cytaty i bibliografia

(Artykuł zaktualizowany do najnowszej wersji Worda z Office 365)

Tworzenie cytatów i bibliografii to umiejętność, jaką powinny obowiązkowo dysponować dwa miliony studentów i naukowców, którzy piszą przecież prace naukowe, dyplomowe czy semestralne. Większość z nich – zwłaszcza studenci – używa zapewne do pisania Microsoft Word, zatem pokażemy, jak sobie poradzić z tym zadaniem w Wordzie. Jest to prostsze niż myślisz – po kwadransie będziesz wiedzieć, jak to robić.

Narzędzie: Microsoft Word (wersja z Office 365)
Kategoria: edytory tekstów
Temat: tworzenie cytatów i bibliografii w dokumencie akademickim
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 8800 znaków, 17 ilustracji

Postawienie problemu. Jeśli w pracy nad jakimś dokumentem przywołujesz jakieś opinie, koniecznie trzeba przytoczyć autorów książek i artykułów, z których czerpiesz informacje. Typowym sformułowaniem w takiej pracy jest dla przykładu: "Jak twierdzi Kowalski w swoim podręczniku (Kowalski, Genetyka dla studentów, Warszawa 2012), jest tak, a tak...".

środa, 14 grudnia 2016

Dysk Google - ustawienia

Zakres ustawień Dysku Google nie jest duży, ale jest tam kilka opcji, których działanie na pewno warto poznać, by swobodnie się posługiwać tą usługą.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Preferencje użytkownika
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 3200 znaków, 5 ilustracji

Zwróćmy od razu uwagę, że przeglądarka Chrome pokazuje więcej opcji w ustawieniach, zatem opisujemy je tutaj, posługując się Chrome. Okno Ustawienia uruchamiamy za pomocą kliknięcia przycisku Ustawienia i wybrania w nim polecenia o tej nazwie.

SNAGHTMLb52aa88

Facebook - pierwsze kroki

(Aktualizacja artykułu z 2009 roku – grudzień 2016)

Twitter i Facebook to dziś najgorętsze miejsca w Internecie – przyciągnęły już, odpowiednio, 4 i 16,5 milionów Polaków, choć są też statystyki mówiące o 20 milionach.

Opiszmy zatem procedurę zarejestrowania się i postawienia pierwszego kroku w serwisie.

  • Przejdź na stronę www.facebook.com.
  • W formularzu Rejestracja wypełnij wszystkie pola – imię, nazwisko, adres e-mail, hasło do Facebooka, płeć i datę urodzin – wszystko jest po polsku.
  • Kliknij Rejestracja.

image

sobota, 10 grudnia 2016

Dysk Google – wyszukiwanie plików (2)

Liczba plików na Dysku Google szybko rośnie i po niedługim czasie nie sposób zapamiętać, gdzie co się znajduje. Pomagamy sobie strukturą folderów (o dziwo, na Dysku Google nie są stosowane typowe dla Gmaila etykiety), ale to tylko ogólny podział. Musimy zatem dysponować wyszukiwarką plików. Google indeksuje i przeszukuje nie tylko dokumenty tekstowe, ale i pliki PDF, a nawet grafiki.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Wyszukiwanie plików
Poziom trudności: 3/3
Wielkość dokumentu: ok. 4700 znaków, 2 ilustracje

Kontynuacja wpisu Dysk Google – wyszukiwanie plików (1).

W pierwszej części wpisu rozpoczęliśmy opis bardziej zaawansowanej składni wyszukiwarki. Kontynuujemy ją zatem.

piątek, 9 grudnia 2016

Dysk Google – wyszukiwanie plików (1)

Liczba plików na Dysku Google szybko rośnie i po niedługim czasie nie sposób zapamiętać, gdzie co się znajduje. Pomagamy sobie strukturą folderów (o dziwo, na Dysku Google nie są stosowane typowe dla Gmaila etykiety), ale to tylko ogólny podział. Musimy zatem dysponować wyszukiwarką plików. Google indeksuje i przeszukuje nie tylko dokumenty tekstowe, ale i pliki PDF, a nawet grafiki.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Wyszukiwanie plików
Poziom trudności: 3/3
Wielkość dokumentu: ok. 4200 znaków, 6 ilustracji

Ze względu na nieco trudniejszą i obszerniejszą materię temat ten podzielimy na dwa wpisy.

Na moim głównym koncie mam już na Dysku Google ok. 20 tys. plików, z czego 60 procent to grafiki, a 30 procent to dokumenty. Skopiowałem tam ponad dwie dekady mojego pisarstwa komputerowego, ekonomicznego, językowego i co tam jeszcze. Nawet awaria dysku przestaje być tak groźna w skutkach, bo mam gwarancję, że eksperci Google zajmujący się obsługą serwerów dbają o bezpieczeństwo danych.

środa, 7 grudnia 2016

Dysk Google – dodatkowy dysk komputera

Dysk Google to nie tylko miejsce na serwerze – Google dostarcza również specjalna aplikację instalującą Dysk jako dodatkowy dysk komputera, uzupełniający twarde dyski maszyny.

Narzędzie: Dysk Google
Kategoria: Składnica plików
Temat: Dodatkowy dysk komputera
Poziom trudności: 2/3
Wielkość dokumentu: ok. 3300 znaków, 10 ilustracji

Aby zainstalować to rozszerzenie, na Dysku Google kliknij przycisk Ustawienia, a następnie polecenie Pobierz Dysk Google

image

Nowości Helionu